สวนสนุก Nagashima Resort

Nagashima Resort เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่นอกจากจะมีเครื่องเล่นชวนหวาดเสียวอย่าง

Nagashima Resort ตั้งอยู่บนเกาะนากาชิมะ เมืองคุวานะ จังหวัดมิเอะ Steel Dragon 2000 ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลก White Cyclone รถไฟเหาะบนรางไม้ที่ใหญ่ติดอันดับโลก และอีกมากมาย แต่สำหรับคุณหนูก็มีโซนเครื่องเล่นน่ารักๆ อย่าง Nagoya Anpan-man Children’s Museum & Park. อยู่ภายในสวนอีกด้วย ส่วนในฤดูร้อนที่นี่จะเปิดให้บริการสวนน้ำขนาดยักษ์ที่มีบัตรเข้าทั้งแบบแยก และแบบคอมโบ้ เพื่อให้สนุกกันอย่างเต็มที่Nagashima Resort

บริเวณของโรงแรม ออนเซ็นเรื่อยไปถึงสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไทยน่าจะรู้จักอย่าง Nabana no Sato ธีมปาร์คที่มีสวนดอกไม้หลากชนิดหมุเวียนไปในแต่ละช่วงของปี