ทัวร์เมืองมิวนิค (Munich)

จตุรัสมาเรียนพลัสกลางเมืองมิวนิค ซึ่งเป็นลานกว้าง ฮิตเลอร์เคยใช้เป็นสถานที่นี้ปลุกระดมประชาชนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

Munich

ชมมหาวิหาร Frauenkirche ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่มาก มีรอยเท้าปีศาจที่พื้นปรากฏตามตำนานที่เล่ากันมาว่า เมื่อสร้างวิหารหลังนี้ใกล้เสร็จได้ถูกฟ้าผ่าพังทลายลงหลายครั้ง เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของปิศาจ วิศวกรจึงติดต่อปิศาจๆบอกให้สร้างโดยไม่ให้มีหน้าต่าง วิศวกรจึงรับปากกับปิศาจที่จะสร้างตามนั้น เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงให้ปิศาจเข้ามายืนดู จุดที่ปิศาจยืนดูไม่พบว่ามีหน้าต่างจริงๆ ปิศาจโกรธมากจึงกระทืบเท้าเป็นรอยเท้าปรากฏอยู่ เมื่อพวกเราลองไปยืนตรงรอยเท้าปิศาจ ก็พบว่าไม่มีหน้าต่างเลยเพราะเสาบังหมด เนื่องจากภายในวิหารมีเสาสูงใหญ่จำนวนมาก แสดงว่าเยอรมันก็มีตำนานเช่นกัน